KAWAMATA Tadashi, OZAWA Tsuyoshi: Echigo-Tsumari Art Triennale

KAWAMTA Tadashi and OZAWA Tsuyoshi will participate in?Echigo-Tsumari Art Triennale?in Echigo-Tsumari Region (Tokamachi city/Tsunan town), Niigata, Japan?from?July 26 – September 13, 2015.

SAME CATEGORY POSTS