ON PHOTOGRAPHY
OZAWA Tsuyoshi, BACK Seung Woo, SHIMIZU Jio
Sep 21 – Nov 2, 2012
View Exhibition

Summer Show
Kimsooja, TORIMITSU Momoyo, BACK Seung Woo, Suhasini KEJRIWAL
Jun 24 – Aug 6, 2011
View Exhibition

Blow Up
BACK Seung Woo
Mar 4 – Apr 16, 2011
View Exhibition